Privacy Statement

V2 14-11-2022 | 23:39:25

PRIVACYVERKLARING

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen van persoonsgegevens door Talpa Network B.V. en haar gelieerde ondernemingen, waarbij Talpa Network B.V. verwerkingsverantwoordelijke is, en op de hierin specifiek genoemde verwerkingen waarbij Talpa Network B.V. gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke is. Talpa Network B.V. is gevestigd aan de Bergweg 70, 1217 SC Hilversum (hierna: “Talpa Network”, “ons” of “wij”). 

 

Als je gebruik maakt van onze diensten en producten, waaronder onze websites, apps en je Talpa Network account (hierna: “Digitale Diensten”), worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens“ of “gegevens“) van jou verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.  

 

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de diensten, producten en Digitale Diensten die worden uitgevoerd door onze gelieerde ondernemingen, welke zijn onderverdeeld in de volgende hoofdactiviteiten: 

 

 • TV 

Uitgevoerd door Talpa TV B.V. waaronder de activiteiten vallen van onder andere SBS6, Net5, Veronica, SBS9, KIJK en weer.nl en Talpa TV Productions B.V. waaronder de activiteiten vallen van onder andere Hart van Nederland en Shownieuws. 

 

 • RADIO

Uitgevoerd door Talpa Radio Holding B.V. waaronder de activiteiten vallen van onder andere Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica en JUKE.  

 

 • SOCIAL

Uitgevoerd door Talpa Social B.V. waaronder de activiteiten vallen van Social Talent, StukTV, Nieuwe Gasten en TV 538.  

 

 • ECOMMERCE

Uitgevoerd door Emesa Nederland B.V. waaronder de activiteiten van onder andere VakantieVeilingen, SlajeSlag en ActievandeDag vallen, hierna ook “eCommerce Diensten”. 

 

 •  

Uitgevoerd door Mood for Magazines B.V. waaronder de activiteiten vallen van onder andere LINDA. Magazine, LINDA.nl. en Vogue.nl

 

 • WEER

Uitgevoerd door Talpa Network B.V. waaronder de activiteiten vallen van onder andere weer.nl. 

 

 

De Digitale Diensten van Talpa Network bestaan uit de volgende websites en apps

 

Waar in deze Privacyverklaring informatie alleen van toepassing is op een van de hierboven genoemde activiteiten, zullen we dat expliciet benoemen.  

 

Ook verwerken wij persoonsgegevens betreffende leveranciers en dienstverleners, waaronder ook onderaannemers, personen die verbonden zijn aan onze leveranciers en dienstverleners en door de leveranciers en dienstverleners voorgedragen referenties. Zie nummer 7. Leveranciers en dienstverleners in deze privacyverklaring voor meer informatie.

 

 1. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Talpa Network verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘). Wij kunnen niet altijd controleren of iemand daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Om te voorkomen dat er gegevens van minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming, raden wij ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

 1. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doelen: 

 • Naam, adres en woonplaats; 
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres; 
 • Geboortedatum en leeftijd; 
 • Geslacht (en soms relatiestatus); 
 • Profielnaam (nickname) en (profiel)foto (avatar); 
 • Locatiegegevens, zoals GPS-coördinaten en/of geolocatie afgeleid van je IP-adres; 
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens; 
 • Je aankoopgeschiedenis; 
 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze Digitale Diensten, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; 
 • Zoekwoorden die op onze Digitale Diensten zijn gebruikt, en  
 • (Afgeleide) gegevens uit jouw surf-, klik en aankoopgedrag, zoals jouw interesses al dan niet ingedeeld in categorieën (dit worden ook wel taxonomieën genoemd). 

 

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook ‘5. Doeleinden voor de verwerking‘). 

 

We hebben er bewust voor gekozen om geen (of zo min mogelijk) bijzondere persoonsgegevens te gebruiken, en vragen we je ook deze niet aan ons te verstrekken bijvoorbeeld via open invulvelden. Bijzondere persoonsgegevens omvatten gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de (profiel)foto niet om iemand te onderscheiden op basis van ras. Ook vragen we bijvoorbeeld wel de relatiestatus, maar niet welk type geslacht je in geïnteresseerd bent omdat we anders daaruit geaardheid zouden kunnen afleiden. Daarnaast blokkeren we bewust van de eerder genoemde taxonomieën de categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens. 

 

Enkele van bovengenoemde soorten gegevens kunnen wel gezien worden als gevoelige gegevens, bijvoorbeeld inkomensgegevens, gegevens van minderjarigen en locatiegegevens. Ook combineren we bovenstaande gegevens om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen (zie ook ‘10. Profilering‘). Omdat deze gevoelige gegevens mogelijk een impact kunnen hebben op je privacy, zullen we daar extra zorgvuldig mee omgaan. 

 

Als je solliciteert voor een baan bij Talpa Network via onze website jobs.talpanetwork.com, dan worden je gegevens verwerkt conform onze Privacyverklaring Sollicitanten

 

Aanvullende persoonsgegevens voor TV: 

 • Als je je hebt aangemeld voor het onderzoekspanel van het programma ‘Wat vindt Nederland’, aangeboden door Hart van Nederland, is aanvullende informatie over de gegevens die van panelleden verwerkt worden te vinden op https://home.noties.nl/wvn/privacy/

 

 1. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze Digitale Diensten. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en leeftijd bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. 

 

Daarnaast zijn er ook gegevens die we verkrijgen via cookies en soortgelijke technieken. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Zie ook ‘9. Cookies‘ en ‘10. Profilering‘. 

 

Wij kunnen ook van derden (bijv. Google) informatie ontvangen over je geschatte geolocatie (de regio of het land waar je woont). Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van je persoonsgegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan je locatie, en om fraude of misbruik tegen te gaan. 

 

Wij kunnen je persoonsgegevens eveneens ontvangen in geval van een samenwerking met of overname van een ander bedrijf of bedrijfsactiviteit. Ook kunnen we gegevens inkopen voor marketingdoeleinden, om de gegevens die we van jou hebben aan te vullen aan de hand van (algemene) profielgegevens van derde partijen, zodat we jou gerichte content of aanbiedingen kunnen tonen. Uiteraard houden we ons hierbij aan het wettelijke kader.   

 

 1. Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

 • Om je onze diensten, producten en/of informatie, zoals een Digitale Dienst, aan te bieden en te kunnen laten werken; 
 • Zodat je via onze Digitale Diensten informatie kan plaatsen en uitwisselen. Als Digitale Diensten deze mogelijkheid bieden, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst; 
 • Om je gebruikersinformatie, push- en serviceberichten (via je mobiele telefoon of per e-mail) te sturen; 
 • Om onze Digitale Diensten en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, fouten op te lossen en te optimaliseren; 
 • Voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst, zoals de aankoop, levering en facturatie van je product, dienst, voucher of abonnement, of je deelname aan een winactie; 
 • Voor het samenstellen van statistieken om onze Digitale Diensten en de effectiviteit van content en advertenties te optimaliseren; 
 • Voor het signaleren van trends, zoals van kijk- en luistergedrag, zodat we onze diensten en producten kunnen verbeteren; 
 • Om door middel van het vastleggen en analyseren van je klik- en surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen en/of aan de hand van algoritmes voorspellingen over jouw voorkeuren te doen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen welke beter aansluiten bij je interesses (zie ook ‘ Profilering‘); 
 • Om je (elektronische) commerciële boodschappen van onze merken toe te sturen, inclusief aanbiedingen van derde partners die via onze diensten adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden en dergelijke; 
 • Om de effectiviteit van onze elektronische berichten te kunnen meten, zoals de ontvangst daarvan en de click- en open-ratio; 
 • Om je via onze klantenservice ondersteuning te kunnen bieden, zowel telefonisch als via onze digitale klantenondersteuningsportals; 
  • Voor het afhandelen van verzoeken, klachten, waarschuwingen en geschillen en het bepalen, uitoefenen en verdedigen van onze rechten en rechtsvorderingen;
  • Voor een (mogelijke) bedrijfsreorganisatie, overdracht, afstoting, fusie of overname;
 • Zodat je gemakkelijk content kunt delen op sociale netwerken; 
 • Voor marketingdoeleinden, zodat we ons op bepaalde (groepen) gebruikers kunnen richten voor onze diensten en advertenties;   
 • Voor interne analyse- en rapportagedoeleinden, en verslaglegging richting onze partners, en 
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het verifiëren van je leeftijd of om uitvoering te geven van jouw rechten als betrokkene (zie ook ‘ Rechten als betrokkene‘). 

 

Aanvullende doeleinden per activiteit: 

 

TV, RADIO en SOCIAL  

 • Voor het vastleggen van je (auteursrechtelijke) toestemming voor het gebruik van jouw portret, als je aangeeft deel te willen nemen aan een van onze programma’s of de opnames daarvan te willen bijwonen;
 • Voor het opnemen, aankopen en uitzenden van (audio)visueel materiaal, alsmede het opslaan daarvan in een archief;   
 • Voor het publiceren van de uitslag van een winactie via een Social Media kanaal; 
 • Om je gericht te benaderen en contact met je op te nemen voor deelname aan een programma als publiek. 

 

ECOMMERCE 

 • Om via onze Digitale Diensten te tonen welke gebruikers op onze veilingen bieden en winnen. We tonen daarbij voor- en achternaam, om zo de betrouwbaarheid van de veilingen te garanderen en te tonen dat er enkel echte en unieke gebruikers meebieden; 
 • Voor de bemiddeling in de totstandkoming van een overeenkomst tussen jou en een derde, voor bijvoorbeeld de levering van je product, dienst of voucher; 
 • Zodat je vouchers voor aangekochte veiling en deals kunt verzilveren, je voorkeuren kunt aangeven en/of een reservering kunt maken, welke gegevens rechtstreeks via het reserveringssysteem gedeeld kunnen worden met de aanbieder van de deal.  
 • Om jou te voorzien van de meest relevante en dichtstbijzijnde optie voor eventuele reserveringen op basis van jouw adres (omgezet in coördinaten). 

 

LINDA. 

Voor marketingdoeleinden, zodat we jou als klant (tot 2 jaar nadat je klant bij ons bent geweest) interessante aanbiedingen voor onze eigen producten of diensten kunnen doen per e-mail, telefonisch of per post, tenzij je hier bezwaar tegen hebt gemaakt. Het maken van bezwaar kan per communicatiemiddel via de aangegeven manier, of op ieder gewenst moment via onze klantenservice.

 

WEER 

 • nl kan jouw GPS-locatie in het kader van de weersvoorspelling verwerken om jou het weer van de locatie waar je bent te laten zien. Dit werkt als volgt: als jij toestemming hebt gegeven voor het gebruiken van je huidige locatie, dan zal de nauwkeurigheid van de (in het web request) te versturen locatie in de browser worden gereduceerd tot ongeveer 1 kilometer. Deze informatie wordt gedeeld met twee ingeschakelde verwerkers (TomTom en MeteoGroup), die vervolgens het weer in de stad of dorp waar jij verblijft, of het dichtst bij in de buurt bent, voorspellen. Jouw GPS locatie op Weer.nl zal niet worden gebruikt om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Als je geen toestemming geeft, kun je de website uiteraard nog steeds bezoeken en kun je zelf (handmatig) zoeken of klikken van welke stad of dorp je graag de weersvoorspelling wilt zien.  

 

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. 

 

 1. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken je persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende wettelijke grondslagen. 

 • Uitvoering van een overeenkomst: wij verwerken je persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een (koop)overeenkomst, abonnement of bij het registreren voor een account. De verwerking is noodzakelijk om het product of de dienst te kunnen leveren. 
 • Je toestemming: we verwerken je gegevens als je daar voor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke profielen van je opbouwen (zie ook ‘ Profilering‘). Daarom informeren en vragen we je toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we tracking cookies plaatsen en uitlezen (zie ook ‘9. Cookies‘) of voordat we je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen. 
 • Naleving van wettelijke plichten: wij verwerken je persoonsgegevens als wetgeving dit ons verplicht, bijvoorbeeld om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Zoals betalingsgegevens, waarvan de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons verplicht deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Ook kunnen we verplicht zijn om je leeftijd te verifiëren voordat we je een abonnement of betaalde dienst kunnen aanbieden. 
 • Gerechtvaardigde belangen: Ook verwerken we gegevens omdat we zelf of een derde hier een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bij heeft, zoals het beveiligen van onze Digitale Diensten en/of jou na je aankoop te kunnen informeren over onze soortgelijke producten en/of diensten. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. 

 

 1. Leveranciers en dienstverleners

We verwerken persoonsgegevens van de contactpersonen van (referenties van) onze leveranciers en dienstverleners voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen beoordelen of Talpa een samenwerking zal aangaan;
 • voor onze bedrijfsuitvoering en de organisatie en het beheer van Talpa Network, waaronder:
  • het beheren van onze relaties en contracten;
  • het ontvangen van diensten en / of producten van onze leveranciers en dienstverleners;
  • het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten;
  • en het innen van geld dat verschuldigd is aan Talpa Network.

 

De (persoons)gegevens die wij verwerken zijn over het algemeen beperkt tot:

 • contactgegevens (naam, naam werkgever / organisatie, telefoonnummer, e-mail en andere contactgegevens);
 • KvK-uittreksel
 • contractinformatie;
 • en financiële informatie (betalingsgerelateerde informatie).

 

De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens betreffende de contactpersonen van onze leveranciers en dienstverleners zijn:

 • Overeenkomen en uitvoeren van een contract;
 • Naleving van wettelijke plichten;
 • Gerechtvaardigde belangen, wanneer onze belangen zwaarder wegen dan de belangen van de contactpersonen van de leveranciers en dienstverleners, in het kader van onder meer:
  • het beheren van onze relaties en contracten;
  • het beschermen van bedrijfsmiddelen en medewerkers/ freelancers van Talpa;
  • het afhandelen van verzoeken, klachten, waarschuwingen en geschillen en het bepalen, uitoefenen en verdedigen van onze rechten en rechtsvorderingen;
  • een (mogelijke) bedrijfsreorganisatie, overdracht, afstoting, fusie of overname.

Als je nader geïnformeerd wilt worden over onze verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang, dan kun je contact opnemen via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring staan.

 

 1. Delen van gegevens

Je gegevens kunnen binnen Talpa Network worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verantwoordelijke’, ‘9. Cookies’ en ‘10. Profilering’. Gegevens die we ontvangen of afleiden uit cookies, zoals interesseprofielen, worden echter niet meer gedeeld tussen onze eCommerce Diensten en de rest van onze Digitale Diensten.  

 

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw gegevens. Denk hierbij aan de volgende partijen: 

 • Leveranciers en dienstverleners die onze diensten uitvoeren en/of het door jou gewonnen of bestelde product kunnen leveren. Ook kunnen we gegevens delen met verkopers voor wie wij bemiddelen, of waarbij je via onze Diensten een reservering maakt/voucher verzilvert, voor de uitvoering van de koopovereenkomst. Daarnaast delen we ook gegevens met leveranciers van software die we gebruiken.
 • Commerciële partners, mediabureaus en/of adverteerders, waarmee we gezamenlijk veilingen, deals, events en prijsvragen organiseren.  
 • Social media partijen, zoals Facebook en Google. We kunnen op een veilige (gepseudonimiseerde) manier e-mailadressen van gebruikers matchen met deze partijen, zodat we (vergelijkbare) doelgroepen via social media kunnen targetten, zij krijgen dan voor hen relevante advertenties en/of zoekresultaten te zien;
 • Producenten die programma’s voor ons of samen met ons produceren. In sommige gevallen kunnen kandidaten en deelnemers zich via onze Digitale Diensten aanmelden. Wij kunnen deze gegevens dan doorsturen naar de producent.  
 • Sommige van onze websites en apps bieden de mogelijkheid bepaalde content op sociale media te delen. Je krijgt dan de vraag om in te loggen met je inloggegevens voor dat sociale media platform. In dat geval wordt er een link naar de website die je wilt delen op de respectievelijke website of het respectievelijke platform voor sociale media geplaatst. De dienst die wij gebruiken om het delen van content op sociale netwerken mogelijk te maken, kan bepaalde informatie verzamelen, zoals je IP-adres, geolocatiegegevens verkregen uit je IP-adres, de URL die naar de website leidt en de datum en het tijdstip waarop je onze website of app hebt bezocht en gebruikt.  
 • Wij kunnen je persoonsgegevens eveneens delen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerking, overdracht of andere vervreemding van een van onze bedrijfsonderdelen (waaronder begrepen een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure). 
 • Ook vindt gegevensuitwisseling plaats tussen onze gelieerde ondernemingen, bijvoorbeeld tussen de websites van onze merken zodat we jou een Talpa Network account en gepersonaliseerde advertenties en/of content kunnen aanbieden.  
 • Tot slot kunnen we jouw gegevens bekendmaken in antwoord op rechtmatige verzoeken van publieke instanties, waaronder wetshandhavende instanties, overheidsdiensten of de rechterlijke macht. 

  

Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. 

 

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. We treffen in dat geval passende maatregelen met deze partijen, bijvoorbeeld door het sluiten van een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd).  

 

Als een partij jouw gegevens als (afzonderlijk of gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke van ons ontvangt zullen we je daarover informeren en de Privacyverklaring van die partij vermelden.  

 

TV 

Specifiek voor Talpa TV worden gegevens over het aantal gebruikers en hun online kijkgedrag verzameld, verstrekt aan en verwerkt door Stichting Kijkonderzoek (SKO). Klik hier voor meer informatie. 

 

RADIO 

Specifiek voor Talpa Radio worden gegevens over online beluistering voor statistische doeleinden verzameld, verstrekt aan en verwerkt door Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Reports. Klik hier voor meer informatie.  

 

 1. Cookies

Op onze Digitale Diensten maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies”), met jouw toestemming kunnen we de gegevens die door deze cookies worden verzameld ook delen met derden. Ook kunnen we jouw klikgedrag op onze e-mails volgen, als jij eerder alle cookies op een van onze Digitale Diensten hebt geaccepteerd.  

 

Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar onze Cookieverklaring (Talpa Network) en naar de Cookieverklaring van onze eCommerce Diensten (Emesa). 

 

 1. Profilering

Op onze Digitale Diensten maken wij gebruik van profilering, als jij daar je toestemming voor hebt gegeven bij het aanmaken van je account en/of als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van tracking cookies.   

 

Profilering houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel onze producten te verbeteren en je content en advertenties te kunnen laten zien die aansluiten bij je interesses. Dit kunnen we doen door je in te delen in bepaalde (interesse-)categorieën of doelgroepen. Ook kunnen we algoritmes gebruiken die ervoor zorgen dat we jou bepaalde producten en/of content kunnen aanbevelen op basis van jouw online gedrag, zonder dat we dit opslaan in een profiel. Dit geldt overigens niet voor ons gehele netwerk. Profilering op basis van cookies binnen onze eCommerce Diensten is afgescheiden van de rest van onze Digitale Diensten. Dit betekent dat we geen interesseprofielen meer vanuit onze eCommerce Diensten koppelen aan jouw Talpa Network account. 

 

Voor het opbouwen van de profielen kan het profilering-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan in ‘3. Soorten gegevens‘. Zie ‘4. Bron van verkrijging‘ en ‘9. Cookies‘ voor meer informatie over hoe de gegevens worden verkregen. 

 

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën aan je toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens (ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten. Ook profileren we je niet als je hebt aangegeven dat je jonger bent dan 16 jaar.  

 

Het belang van profilering is dat we uit het profiel en/of jouw gedrag kunnen afleiden in welke content je mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij je zouden passen. Profilering zorgt er dus voor dat zowel content en advertenties beter bij je interesses aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan de aanbeveling op JUKE om een bepaald radiokanaal te luisteren op basis van je eerder luistergedrag en het via e-mail aanbieden van kaarten voor een live event op basis van eerder door jou gekochte kaarten. 

 

We gebruiken profilering niet om geautomatiseerde besluiten te nemen die jou in aanmerkelijke mate kunnen treffen, zoals om te besluiten of we jou wel of niet een bepaald product, dienst of prijs aanbieden. Toch kan profilering een impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je worden gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met privacy@talpanetwork.com

 

 1. Bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor je gegevens worden verwerkt. Er is geen vaste bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven, dit bepalen wij per verwerking. 

 

Wat het gebruik van onze Digitale Diensten betreft bewaren wij je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze (account)diensten tot 2 jaar na je laatste inlog. Dit doen we zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten. Ben je een lange periode inactief, dan kunnen we je daarover een bericht sturen en je gegevens verwijderen, tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt. 

 

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. 

 

RADIO  

De persoonsgegevens die verzameld, verstrekt aan en verwerkt worden door Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Reports worden maximaal 1 maand bewaard. Klik hier voor meer informatie.  

 

TV  

De gegevens die verzameld, verstrekt aan en verwerkt worden door Stichting Kijkonderzoek (SKO) worden maximaal 6 maanden bewaard. Klik hier voor meer informatie. 

 

 1. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die rekening houden met de stand van de techniek. Hiermee proberen we te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. 

 

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens‘. 

 

 1. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook heb je het recht op menselijke tussenkomst met betrekking tot het profiel wat we van je opbouwen (zie ook ‘10. Profilering‘).  

  

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina op een van onze Digitale Diensten je gegevens kunt inzien en corrigeren. Of bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven dat je geen toekomstige berichten meer wil ontvangen. 

 

Je kunt ons jouw verzoek om je rechten uit te oefenen daarnaast (ook) sturen via dit online formulier. Specificeer in je verzoek welk recht je wilt uitoefenen. We sturen je vervolgens een bevestigingsbericht om je e-mailadres te verifiëren. We zullen je verzoek binnen een maand afhandelen. Als de afhandeling van jouw verzoek binnen een maand niet lukt, bijvoorbeeld omdat het verzoek heel complex is, dan zullen wij jou binnen een maand na jouw verzoek informeren over de verlenging van onze reactietermijn (met maximaal twee maanden). 

  

Indien er onduidelijkheden zijn over jouw verzoek, kunnen wij je hier aanvullende vragen over stellen. Wij zullen je dan een bericht sturen via de beveiligde omgeving van de privacy tool OneTrust. Wij kunnen de uitvoering van jouw verzoek in dat geval opschorten totdat we jouw (nadere) specificatie hebben ontvangen. Als wij jouw verzoek tot verwijdering niet (volledig) kunnen uitvoeren, omdat je bijvoorbeeld een bestelling open hebt staan bij een van onze merken of wij een wettelijke verplichting hebben om jouw gegevens (gedeeltelijk) te bewaren, informeren wij je hierover.  

 

Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruikers van de Belgische website Actievandedag.be kunnen zich wenden tot de leidende toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze Digitale Diensten te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen. 

 

De laatste wijziging was op 7 oktober 2022. De belangrijkste wijzigingen per versie: 

 • 7 oktober 2022: Update m.b.t. verwerken van persoonsgegevens betreffende leveranciers en dienstverleners en aanvulling algemene verwerkingsdoeleinden en afsplitsing Talpa Entertainment Producties;
 • 14 februari 2021: Update m.b.t. toevoeging Mood for Magazines / Vogue.nl;
 • 25 augustus 2021: toevoeging m.b.t. verwerkingsdoeleinde eCommerce;  
 • 28 april 2021: update m.b.t. diverse verwerkingen van gelieerde ondernemingen; 
 • 18 maart 2021: update m.b.t. gelieerde ondernemingen;   
 • 18 februari 2021: toevoeging m.b.t. TEH; 
 • 8 september 2020: update m.b.t. toevoeging weer.nl; 
 • 14 augustus 2020: Diverse updates, waaronder i.v.m. afscheiding cookies Emesa; 
 • 1 juli 2020: Update m.b.t. verwerkingsdoeleinde LINDA;  
 • 4 maart 2020: Toevoeging aanvullende informatie over verwerkingen, waaronder specifieke verwerkingen van bedrijfsonderdelen;   
 • 12 december 2019: Update m.b.t. toevoeging m.b.t. verwerkingen van gelieerde ondernemingen; 
 • 29 oktober 2019: Update m.b.t. toevoeging Mood for Magazines / LINDA; 
 • 12 augustus 2019: Update van de gelieerde ondernemingen en websites; 
 • 18 februari 2019: Aanpassing handelsnaam en adres en naam van een app; 
 • 23 november 2018: Toevoegen activiteiten van Talpa E-commerce B.V. (Talpa E-Commerce) en aansluiting van de Privacyverklaring op de instelling van het Privacy Dashboard; 
 • 18 mei 2018: Splitsing van het Privacy- en Cookie policy omdat laatstgenoemde vaker zal worden aangepast. Daarnaast enkele tekstuele wijzigingen om zaken beter te verduidelijken. 

 

 1. Vragen en/of contact met de Functionaris Gegevensbescherming van Talpa Network 

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@talpanetwork.com.