Algemene voorwaarden

V3 05-12-2022 | 08:03:13

ACTIE- EN DONATIEVOORWAARDEN MISSIE 538 2022

 • Deze actie- en donatievoorwaarden zijn van toepassing op Missie 538 2022 van Radio 538 B.V. (hierna “Radio 538”) ten behoeve van het Prinses Máxima Centrum met als doel het leveren van een financiële bijdrage aan de bouw van een clean room in de nog in aanbouw Cel Therapie Faciliteit (hierna gezamenlijk: “Missie 538”):
 • Radio 538 is onderdeel van Talpa Network B.V.
 • Missie 538 loopt van 19 t/m 23 december 2022. De finale van Missie 538 is op vrijdag 23 december 2022 tussen 08:00 uur en 17:00 uur. De donatieflows, zoals hieronder beschreven, gaan open op:
  - Donatieflows i) en ii): 1 december 2022;
  - Donatieflows iii) en iv): 15 november 2022;
  - Donatieflow vi): 28 november 2022.
  - Donatieflow vii): n.t.b. en zolang de voorraad strekt.

  Alle donatieflows sluiten pas na afloop van Missie 538.
 • Aanvullende informatie over Missie 538 – editie 2022 lees je op: nl/missie.
 • Alle luisteraars wordt tijdens Missie 538 door Radio 538 via verschillende kanalen opgeroepen om een donatie te doen voor Missie 538. Oproepen tot doneren gebeurt onder andere via Radio 538, TV 538, SBS6, de 538-app, 538.nl/missie en de social media kanalen zoals Instagram en Facebook. Donaties kunnen op verschillende manieren geschieden. De donatieflows zijn:
  1. Via de ‘Vraag een plaat aan’ -flow kom je middels een hyperlink op de donatiepagina: via deze flow doe je eerst een succesvolle donatie (het minimale donatiebedrag is € 5,--) via iDEAL waarna je je favoriete plaat kan aanvragen, optioneel vragen we je een motivatie in te vullen waarom jij dat nummer aanvraagt. Als je de opt-in hebt aangevinkt dan kan Radio 538 contact met jou opnemen om je motivatie toe te lichten in de uitzending en/of om je naam, donatiebedrag en motivatie te tonen op TV 538;
  2. Via de actiepagina ‘Doneer nu’ flow kom je middels een hyperlink op de donatiepagina: via iDEAL doe je direct een donatie het minimale donatiebedrag is € 1,--);
 • Via ‘steun een actie’: hier zullen o.a. BN’ers en Radio 538-dj’s een actie starten en luisteraars kunnen daaraan hun donatiebijdrage leveren;
 1. Via ‘start je eigen actie’: hier kunnen luisteraars een eigen actie starten om geld binnen te halen voor het desbetreffende goede doel. Als je de opt-in hebt aangevinkt dan kan Radio 538 contact met jou opnemen om je motivatie toe te lichten in de uitzending of om je te benaderen voor het maken van een rapportage;
 2. QR-code op TV538; door het scannen van de QR-code wordt de luisteraar doorverwezen naar een donatiepagina waarop zij via een iDEAL-betaling hun donatie kunnen doen;
 3. Veiling: tijdens Missie 538 zullen o.a. bekende vrienden van Radio 538 en/of andere partners unieke producten en ervaringen aanbieden waarop luisteraars kunnen bieden via het platform Vakantieveilingen.nl (een merk van Emesa Nederland B.V. en tevens onderdeel van Talpa Network B.V.). De hoogste bieder wint het unieke product/ervaring en krijgt hierover bericht (per e-mail of telefonisch) van Vakantieveilingen.nl/Emesa. Zie voor de aanvullende veilingvoorwaarden de desbetreffende veilingpagina op vakantieveilingen.nl/missie538. Luisteraars moeten er snel bij zijn, de veilingen zijn maar van korte duur.

  Let op! Wanneer er zogenoemde ‘HOT ITEMS’ worden geveild dat kan er naast het bieden op vakantieveilingen.nl ook live via de uitzending geboden worden door te bellen naar 0909 – 3000 538 (45 cent per gesprek plus de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon). Tijdens de uitzending wordt aangegeven wanneer het gaat om een HOT ITEM en tot wanneer er via Radio 538 meegeboden kan worden. Zodra de telefoonlijnen sluiten loopt de bieding op vakantieveilingen.nl nog iets langer door, voor een laatste kans op het hoogste bod. Zodra ook de veiling op vakantieveiling.nl sluit gaat het item naar de hoogste bieder.
  De hoogste bieder ontvangt vanuit vakantieveilingen.nl/Emesa een bericht (per e-mail of telefonisch) met daarin een betaallink die wordt gegenereerd door de payment provider van Emsa: Adyen. Over de uitslag van de veiling kan niet worden gecorrespondeerd;

Let op! Emesa, Radio 538 en de aanbieder van het product of de ervaring hebben altijd het recht om het aanbod in te trekken of een winnaar te weigeren, als daar een goede reden voor is. Het product of de ervaring wordt onder voorbehoud van acceptatie door de aanbieder aangeboden. Het product of de ervaring is persoonsgeboden en kan enkel na overleg worden overgedragen.

 • Verkoop Missie-538 truien: via Wehkamp.nl kunnen er tijdens Missie 538, Missie 538-truien gekocht worden. De verkoopprijs van de truien is € 29,95, exclusief verzendkosten en op = op. De totale opbrengst van de verkochte truien minus de door Wehkamp in rekening gebrachte inkoopkosten zullen ten goede komen aan het Prinses Maxima Centrum ten behoeve van Missie 538.
 • Voor de uitvoering van bovengenoemde donatieflows werkt Radio 538 samen met CM.com Netherlands B.V. (“CM”) (voor donatieflows i, ii en v), het Kentaa-platform van de Stichting Prinses Maxima Centrum Foundation (“Kentaa”) (donatieflows iii en iv) en Emesa Nederland B.V.(“Emesa”) (donatieflow vi) en Wehkamp (donatieflow vii).

  Alle gedoneerde bedragen van de donatieflows i t/m v worden via payment provider: Stichting Derdengelden CM Payments (via iDEAL) rechtstreeks overgemaakt aan de Stichting Prinses Maxima Centrum Foundation minus transactiekosten voor CM Payments (€ 0,12,-- per donatie excl. btw) en Kentaa, bij een donatie via donatieflow ii) en iii) kan een bijdrage gedaan worden aan de transactiekosten. De opgehaalde bedragen van de veilingen gaat via de payment provider van Emesa: Adyen N.V. en komen op de rekening van Emesa bij Adyen (via iDEAL of creditcard). De Stichting Prinses Maxima Centrum Foundation zal Emesa naderhand een factuur sturen ter hoogte van het totale bedrag aan opgehaald veilinggeld.
 • Radio 538, Kentaa, Emesa en CM spannen zich in om defecten aan deze donatieflows- en pagina’s zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Radio 538, Kentaa, Emesa en geven jegens donateurs geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via de websites/apps. Radio 538, noch Kentaa, Emesa en CM zijn jegens donateurs aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de websites of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens.
 • Een donatie is een door de luisteraar geschonken bedrag. Dit is een financiële transactie via een payment provider waarbij de donateur besluit een zeker geldbedrag te doneren aan het Prinses Maxima Centrum ten behoeve van Missie 538, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig, eenmalig en niet-herroepbaar is. De donatie zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie (met uitzondering van de donatie via de veilingen). Het is mogelijk om meerdere keren een donatie te doen, een actie te starten of aan een veiling mee te doen.
 • Er is geen minimale leeftijd om een donatie te doen of een actie te starten, wel stelt Radio 538 aan luisteraars jonger dan 16 jaar de vraag om aanvullend de contactgegevens van hun ouders/verzorger op te geven.
 • Belangrijk om te weten als je via het internet of DAB+ naar ons luistert: de digitale stream van een radio-uitzending loopt vanwege technische redenen (o.m. door tussenkomst van servers, routers en als gevolg van buffering), altijd achter op het radiosignaal zoals te horen is via de ether (FM). Hou hier rekening mee met betrekking tot de veilingen, omdat dan vereist is dat je direct moet reageren en bieden. Eventuele klachten verband houdende met dit punt zullen niet in behandeling worden genomen.
 • In sommige donatieflows vragen wij de luisteraars een motivatie in te vullen, zoals waarom jij een plaat aanvraagt. De luisteraars zijn zich ervan bewust dat - door de opt-in aan te vinken, Radio 538 contact met je mag opnemen – en daardoor bepaalde (bijzondere)persoonlijke gegevens en achtergrondinformatie, zoals eventueel opgenomen in de motivatie, mogelijkerwijs gedurende Missie 538 aan de orde komt (en dus live op Radio 538 te horen is).
 • Radio 538 behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door luisteraars via de donatieflows wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.
 • Gedurende Missie 538 zal er ook een ‘telefooncel’ door Nederland rijden. Bij deze telefooncel kunnen voorbijgangers de telefoon van de haak pakken en een boodschap inspreken óf – wanneer de Radio 538-dj’s verbinding maken met de telefooncel – rechtstreeks met de Radio 538-dj’s praten. Door een boodschap achter te laten in de telefooncel geven de deelnemers toestemming voor het maken van beeld- en geluidopnamen en deze opnamen geheel of gedeeltelijk onbeperkt uit te (doen) zenden en openbaar (te) doen maken via elk denkbaar medium, waaronder websites, social media, radio en televisie. Voorbijgangers worden bij het deelnemen hier nader over ingelicht.
 • Door deel te nemen aan Missie 538 verklaart de luisteraar kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actie- en donatievoorwaarden en de Privacyverklaring van Talpa Network en – voor zover van toepassing – de privacyverklaringen van de overige partijen. Aan deelname aan Missie 538 kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Radio 538 heeft met CM.com Netherlands B.V. en de Prinses Maxima Centrum Foundation verwerkersovereenkomsten afgesloten. Voor wat betreft de verwerkingen die plaatsvinden op de donatiepagina’s i). en ii). is Radio 538 verwerkingsverantwoordelijke en CM.com Netherlands B.V. verwerker. Voor wat betreft de verwerkingen die plaatsvinden op de donatiepagina’s iii). en iv). is Radio 538 verwerkingsverantwoordelijke, de Prinses Maxima Centrum Foundation de verwerker en Kentaa de sub-verwerker.
  com Netherlands B.V. (CM Payments) en Adyen N.V. zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft hun rol als openbare elektronische communicatiedienstverlener, d.w.z. voor hun rol inzake de betalingen van alle donaties via iDEAL en/of creditcard via de donatieflow (CM Payment voor wat betreft donatieflows i). t.m v). en Adyen voor wat betreft donatieflow vi).).
 • Alle partijen (Radio 538, Het Prinses Maxima Centrum, CM.com Netherlands / CM Payments, Emesa, Adyen en Wehkamp) gaan zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. De persoonsgegevens die je in het kader van Missie 538 verstrekt (waaronder de eventueel in motivatie opgenomen (bijzondere) persoonlijke gegevens), worden door partijen uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van Missie 538 zoals opgenomen in deze voorwaarden en in aanvulling op de privacy verklaringen van partijen. Indien er bijzondere persoonsgegevens in je motivatie zijn verwerkt geef je uitdrukkelijk je toestemming aan Radio 538 om deze gegevens te gebruiken.
 • Voor extra informatie verwijzen we je door naar onze Q&A op nl/missie. Voor eventuele klachten of opmerkingen over (het verloop van) Missie 538 kun je contact opnemen met missie@538.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van 538 een voorstel om de klacht op te lossen.
 • Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met privacy@talpanetwork.com.
 • In gevallen waarin deze actie- en donatievoorwaarden niet voorzien, beslist Radio 538, de Prinses Maxima Centrum Foundation of Emesa, met inachtneming van de redelijke belangen van de luisteraars. Radio 538 heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande mededeling (i) deze actie- en donatievoorwaarden gedurende Missie 538 te wijzigen en (ii) zonder opgave van redenen Missie 538 te staken of te wijzigen, zonder dat Radio 538 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de luisteraars.
 • Op deze actie- en donatievoorwaarden in Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die naar aanleiding van deze actie- en donatievoorwaarden mochten ontstaan.

Laatste update: 21 november 2022